Veikla

Jau Greitai!

GalerijaApie

Lietuvos moksleivių sąjunga, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į moksleivių emocinę aplinką mokykloje, 2016 metų lapkričio 6 dieną pradėjo veiklos programą „Emocija+“. Tai programa, kurios tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas skatinti moksleivius ieškoti būdų, kaip mokyklos emocinę aplinką padaryti pozityvesnę ir draugiškesnę kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui, suteikti moksleiviams žinių apie kritinių situacijų sprendimo būdus bei supažindinti su įvairių sričių specialistais, galinčiais tokiose situacijose padėti.

LMS, vykdydama programą „Emocija+“ 2016–2017 m. m., 33 Lietuvos miestuose subūrė net 43 įvairių profesijų atstovus – programos ambasadorius, kurie šia tematika vykdė veiklas. 2016- 2017 m. m. įvyko 43 įvairaus pobūdžio renginiai – diskusijos, konferencijos, pokalbių vakarai ir pan. Kiekvieną mėnesį skirtingos Lietuvos Respublikos apskrities mokinių savivaldos buvo kviečiamos priimti „Emocija+“ iššūkį – surengti pokalbį su mokyklos bendruomene prie arbatos puodelio. Iššūkį priėmė per 100 Lietuvos mokyklų. Kūrybinis konkursas „Prašau, suprask mane“ ragino moksleivius pasitelkti kūrybą, suprasti ir padėti moksleiviui, dienoraštyje atskleidusiam nemalonius išgyvenimus mokykloje.

2017–2018 m. m. LMS ir toliau vykdo programą „Emocija+“, ragina kuo daugiau moksleivių ir kitų mokyklos bendruomenės narių prisidėti prie emocinės aplinkos gerinimo, kviečia į įvairius renginius Lietuvos miestuose bei intensyviai bendrauja su mokinių savivaldomis emocinės aplinkos klausimais.

Partneriai

Su šia programa LMS prisijungė prie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ir tapo kampanijos partnere.

Taip pat „Emocija+“ idėją palaiko:
•Švietimo ir mokslo ministerija
•Lietuvos medicinos studentų asociacija
•Lietuvos psichologų studentų asociacija
•Demokratinė mokykla
•Pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams „Vaikų linija“
•Pagalbos vaikams linija
•Vaiko teisių apsaugos skyriai
•Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba
•LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.

Lietuvos moksleivių sąjunga tęsia programą „Emocija+“

Lietuvos moksleivių sąjunga, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į emocinę aplinką mokykloje, 2016 metų lapkričio 6 dieną pradėjo veiklos programą „Emocija+“. Tai programa, kurios tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas skatinti moksleivius ieškoti būdų, kaip mokyklos emocinę aplinką padaryti pozityvesnę ir draugiškesnę kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui, suteikti moksleiviams žinių apie kritinių situacijų valdymą ir supažindinti su įvairių sričių specialistais, galinčiais konsultuoti ir padėti tokiose situacijose.

Programa „Emocija+“ 2016–2017 mokslo metais 33 Lietuvos miestuose subūrė net 43 įvairių profesijų atstovus – ambasadorius, kurie vykdė šios programos veiklas. 2016–2017 mokslo metais įvyko net 43 įvairaus pobūdžio renginiai. Kiekvieną mėnesį skirtingų Lietuvos Respublikos regionų mokinių savivaldos buvo kviečiamos priimti „Emocija+“ iššūkį – surengti pokalbį su mokyklos bendruomene prie arbatos puodelio. Iššūkyje dalyvavo daugiau nei 100 Lietuvos mokyklų. Kūrybinis konkursas „Prašau, suprask mane“ ragino moksleivius kūrybiškai padėti moksleiviui, dienoraštyje atskleidusiam nemalonius išgyvenimus mokykloje.

Šiais mokslo metais Lietuvos moksleivių sąjunga ir toliau vykdo programą „Emocija+“, ragina į Lietuvos mokyklų 2017–2018 mokslo metų veiklos planus įtraukti programos „Emocija+“ rekomenduojamas veiklas. Rekomenduojamų veiklų planas suskirstytas į tris sezonus (ruduo, žiema, pavasaris). Kiekvieno sezono metu mokyklos bendruomenės nariai yra kviečiami įvykdyti tam tikras užduotis, kurios skatins įsivertinti savo mokyklos esamą emocinės būsenos padėtį, padės ją gerinti ir taip puoselėjant šiltus ir teigiamus jausmus vienas kitam, sustiprins mokyklos bendruomenės tarpusavio ryšį. Taip pat šiais mokslo metais Lietuvos moksleivių sąjunga kviečia moksleivius ir kitus mokyklos bendruomenės narius tapti „Emocija+“ ambasadoriais savo mokyklose (moksleiviai.lt/ambasadorius) ir aktyviai prisidėti prie emocinės aplinkos gerinimo.

Lietuvos moksleivių sąjungos programos „Emocija+“ rekomendacijas Lietuvos mokyklų 2017–2018 m. m. veiklos planams galite rasti: moksleiviai.lt/rekomendacijos

Daugiau informacijos apie programą „Emocija+“: mūsų puslapyje, emocijaplius@moksleiviai.lt, mūsų Facebook paskyroje

Rekomendacijos mokykloms

Kontaktai

Dovilė Zalepūgaitė
Programos „Emocija+“ koordinatorė+ 370 653 57691

dzalepugaite@gmail.com
emocijaplius@moksleiviai.lt